Om BiB

Om Biblioteksvännerna

Årets förening i Biskopsgården 2019

Biblioteksvännerna i Biskopsgården (BiB) är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som fungerar som en bro mellan biblioteket och boende i Biskopsgården. 

Biblioteksvännerna vill:


  • Främja samarbete mellan boende och bibliotek
  • Utveckla biblioteket som mångspråkig mötesplats
  • Erbjuda kulturella och lärande aktiviteter för barn,
    unga, vuxna och familjer
  • Förbättra biblioteksmiljön
  • Förbättra informationen
  • Överbrygga den digitala klyftan


Föreningen har sitt ursprung i EU-projektet Libraries for all - ESME (European Strategy for Multicultural Education). Projektet och syftade till att utveckla biblioteket som interkulturell mötesplats - ett mångspråkigt 

forum för livslångt lärande. Under 2009-2010 genomfördes inom projektets ramar en rad aktiviteter på biblioteket - flerspråkiga sagostunder, språkcaféer, läxhjälp och världsfilmkvällar bland annat.

Biblioteket bjöd in boende från de största språkgrupperna i Biskopsgården till samarbete i en mångkulturell referensgrupp. Detta visade sig vara ett bra sätt att fånga upp diskussioner om lokala behov och förbättringar och referensgruppen kom att bestå även efter projektets avslutande. 2012 omformades den till en förening - Biblioteksvännerna i Biskopsgården.


Sedan dess fortsätter föreningen att förbättra biblioteksverksamheten genom att hitta de lokala viljorna och kompetenserna i den bästa stadsdelen!