Studieresa till Toronto

Studieresa till Toronto

I september 2019 fick vi genom ett stipendium från Svensk Biblioteksförening möjlighet att åka till Toronto i Ontario, Kanada, för att studera hur man arbetar med volontärskap på folkbibliotek i staden.


Under fem hektiska dagar besökte vi fem bibliotek, samt Word on The Street, Torontos största bokmässa. Över 20 personer gav oss av sin tid för att informera om hur biblioteken arbetar med volontärprogram och hur dessa ansatser gagnar befolkningen i staden.

tpl3
tpl2
tpl1

Toronto Public Library (TPL) är ett av världens största sammanhängande folkbibliotekssystem med 100 filialer som servar 2,5 miljoner invånare i centrala Toronto. På TPL arbetar ca 2500 personer, varav 400 är bibliotekarier, i olika grader av specialisering. Andra biblioteksarbetare ansvarar för bokuppsättning, cirkulation i lånediskar, men också en rad andra professioner finns representerade. Organisationen är stor och hierarkisk med flera chefsled.

Kopplingarna till andra samhällsinstanser, skola, yrkes- och näringsliv är många. Biblioteket är ett nav i Toronto och mycket av samhällets tjänster som i Sverige kanske erbjuds av andra instanser sker här under bibliotekens tak. På folkbiblioteken pågår en rad program som involverar volontära insatser. De största är:Under resan fick vi lära känna många engagerade, smarta och mycket hjälpsamma biblioteksarbetare som berättade om hur TPL arbetar för att involvera användarna i biblioteksverksamheten. Denna verksamhet är genomtänkt och policystyrd – all programverksamhet måste förhålla sig till TPL:s strategiska plan som revideras vart fjärde år.


Programmen är välstrukturerade och präglas av ett långsiktigt perspektiv, drivs på liknande sätt på alla filialer som deltar och har strikta regler för antagning både av volontärer och användare. Ett deltagande som volontär i programverksamhet på TPL genererar referenser, ger arbetssökande möjligheter att nätverka och möjligheter till kostnadsfri kompetensutveckling. Positiva effekter för programmens användare är till exempel möjligheten att lära sig att läsa och skriva i vuxen ålder utan kostnad och med individuell handledning av engagerade volontärer – en viktig vinst både för den enskilde och samhället. För ungdomar finns möjligheten att delta i möten och påverka bibliotekens bestånd och programutbud, träna läsning under kravlösa former, eller bara hänga med vänner i en miljö de har möjlighet att göra till sin egen. Youth Hubs erbjuder en trygg plats, ett näringsrikt mål mat i en socioekonomiskt utsatt stadsdel, bra kontakter och relationer med vuxna biblioteksanställda. Här finns också ett stort och skiftande programutbud där ”Sneakers cleaning” och ”Chocolate tasting” sticker ut.