Styrelse

STYRELSE

Biblioteksvännernas styrelse

 

Föreningenens styrelse väljs vid varje årsmöte.


May Ibrahim, ordförande

Mattias Reuterberg, sekreterare

Randi Myhre, kassör


Farhiya Abdi, ledamot

Agnes Gyllenväst, ledamot

Khadar Ali, ledamot

Gülüzar Tuna, ledamot


Nadja Kunic, ersättare

Gladys Velarde, ersättare

Elisabet Setterborg, ersättare

Sahla Abdulkadir, ersättare

Iliade Rosso, ersättare

Swapnal Hardikar, ersättare

Inga Johansson, ersättare

Anab Mohamed, ersättare

Vårens möten, 2024


Föreningens möten hålls på Biskopsgårdens bibliotek kl. 17.30.


  • Onsdag 21 februari 
  • Onsdag 13 mars
  • TBA i maj

Årsmötet hålls på 

MEETING PLAYS, Vårväderstorget 2