Tidigare projekt

DELMOS-projektet

Vad är Delmos-projektet?

Vi vill lyfta föreningar i Biskopsgården! Massor av bra grejer händer i stadsdelen och vi vill att det ska synas!


Visste ni att det finns över 60 aktiva föreningar i Biskopsgården? En stor del av allt det positiva som sker i Biskopsgården står föreningarna för. Det vill vi synliggöra ännu mer!


Därför har vi i samarbete med flera andra föreningar i Biskopsgården sökt medel från Delegationen mot segregation (Delmos) för att genomföra flera olika aktiviteter - alla med syfte att skapa bättre förutsättningar för Biskopsgårdens föreningar. Vi hoppas att det bland annat kommer leda till ökat samarbete mellan föreningarna och att fler kan engagera sig för Biskopsgårdens framtid!


På den här sidan kan du läsa mer om allt som händer i projektet. 

Föreningsträffar

Den 26 september 2020 anordnades en heldag för alla föreningar i Biskopsgården - en så kallad open space-konferens. Aktiva personer från många föreningar var med och diskuterade behov och utvecklade idéer och förslag tillsammans. I slutet av dagen bildades åtta arbetsgrupper som nu ska jobba vidare med specifika frågor kring Biskopsgårdens framtid.


Här kan du läsa Hela Hisingens reportage från dagen. Om du vill ha en sammanställning av open space-konferensen kontakta oss på kontakt@bibvannerna.se.


Från och med november 2020 kommer vi också regelbundet bjuda in föreningsaktiva personer till föreningsfikor där vi kan träffas, dela med oss av information och kunskap och skapa nya kontakter och samarbeten. Vi tror att mötesplatser är viktigt för att skapa ett hållbart engagemang för Biskopsgården!


Gruppintervjuer

Vi vet att ni som är aktiva i föreningar har så mycket kunskap och erfarenheter kring vad Biskopsgården behöver för att utvecklas till att bli ännu bättre. Därför bjuder vi in er att göra gruppintervjuer med era medlemmar, för att få fram de olika behov, perspektiv och idéer som finns.


Resultatet från intervjuerna sammanställer vi till en gemensam rapport som vi använder för fortsatt utvecklingsarbete. Vi vill visa Göteborgs Stad, politiker och invånare vad NI tycker att Biskopsgården behöver, och ta reda på vem som bär ansvaret för att genomföra idéerna och önskemålen. 


De föreningar som gör gruppintervjuer får ett arvode på 2000 kr per gruppintervju, efter att intervjuerna genomförts och rapporterats. 

Föreningskatalogen


Under projektets gång har medverkande föreningar i Biskopsgården fått möjlighet att presentera sig i text och bild, på en hemsida och i en tryckt och digital broschyr. Katalogen finns i 5000 exemplar och går att hämta på biblioteket från den 23 april. 


Den går också bra att läsa i pdf-format här.

Föreningssafari

Under hösten 2020 och våren 2021 kommer vi att ordna sex stycken rundvandringar till föreningar i Biskopsgården som visar upp sin verksamhet för allmänheten. Det är ett jättebra tillfälle för föreningarna att synas mer och nå en bredare målgrupp, och invånarna få möjlighet att lära sig om allt fantastiskt jobb som föreningarna gör.


Föreningarna som tar emot studiebesök och bjuder på fika på en föreningssafari-dag får ersättning.

Här är bilder från den första föreningssafarin som projektet höll under hösten 2020. Tema: Utforska odlingarna i Biskopsgården